VXT GROUP

Công ty Cổ phần Tập đoàn VXT

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

Giới thiệu các công ty, đơn vị thành viên trong tập đoàn VXT GROUP

VTC

Xuất khẩu lao động

VXT-manpower

Xuất khẩu lao động

Vivaxan

Đào tạo XKLĐ

an việt nam

An Việt Nam

TTC

Trường CĐ công nghệ & du lịch

Bảo Thịnh

Bảo Thịnh

Vinatransco

Dịch vụ thương mại

Hub

Hub

VXT Construction

Nhà thầu xây dựng

VXT College

Trường CĐ Ngoại ngữ & Công nghệ Việt Nam

BridgeEnglish

Hệ thống Đào tạo Tiếng Anh

JV Connect

Xuất khẩu lao động

BlueDiamond

Xuất khẩu lao động

BBC

BBC

Sona

Sona

Tracimexco

Tracimexco

Isalco

Isalco

Hinode

Hinode